home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

MBA ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาวุธ ยิ้มแต้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์  วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  หน้าอาคารวิทย์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

pic

pic

pic

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว