home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

รายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ - ข้อเขียน (รอบที่ 1) และมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ - ปากเปล่า ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ - ข้อเขียน (รอบที่ 1) และมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ - ปากเปล่า
ประจำชุดวิชาที่ 6 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559
สอบ ณ ห้อง 1404 ชั้น 4
(ลงทะเบียน ณ ห้อง 1405)

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว