home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

หัวข้อที่ 5 ส่วนของ อ.อมรวรรณ รังกูล นักศึกษาไม่ต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (Laptop) มา ให้ใช้การสืบค้นจากโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาแทน

pic

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว