home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ประจำชุดวิขาที่ 3/2559(รอบที่2) ด่วนที่สุด !!!

ให้นักศึกษาที่่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าประเมินรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน ประจำชุดวิชาที่ 3/2559 ด่วนที่สุด ภายในวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2560 โดยนักศึกษาต้องเข้าประเมินทั้ง 2 ส่วนให้ครบถ้วน มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเห็นผลการเรียนในระบบ

ซี่งรอบนี้จะเปิดให้เข้าประเมินเป็นรอบสุดท้าย

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว