home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

สัปดาห์การประเมินการเรียนการสอน

ให้นักศึกษาเข้าประเมินการเรียนการสอนรายวิชา และประเมินผู้สอนในวันที่ 5-12 มิถุนายน 2560 ตามรายวิชาที่ลงทะเบีนเรียนในภาคการศึกษา 3/2559

pic

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว