home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English

back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว

นักศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข. เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธฺรกิจและการบัญชี ครั้งที่5 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข. จำนวน 49 คน เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธฺรกิจและการบัญชี ครั้งที่5 ระหว่างวันที่ 27-28 พค.60 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

pic

    back ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว