home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
ปฏิทินการรับสมัคร วิทยาลัยฯจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายนของทุกปี

ปฏิทินการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2560

** ปฏิทินการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ในกำหนดการ โปรดติดตามข่าวสารการรับสมัครอีกครั้ง **

สำนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น Young Executive MBA Executive MBA
รอบที่ 1 รอบที่ 2
รับสมัคร 1 มี.ค. - 30 พ.ค. 60* 1 มี.ค. - 2 พ.ค. 60** 3 พ.ค. - 20 มิ.ย. 60*
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 1 มิ.ย. 60 - -
สอบข้อเขียน 4 มิ.ย. 60 - -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 7 มิ.ย. 60 4 พ.ค. 60 22 มิ.ย. 60
สอบสัมภาษณ์ 11 มิ.ย. 60 7 พ.ค. 60 25 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 12 มิ.ย. 60 8 พ.ค. 60 26 มิ.ย. 60
ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา (ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 12 - 30 มิ.ย. 60 8 - 22 พ.ค. 60 26 มิ.ย. - 5 ก.ค. 60

* ระบบรับสมัครทางเว็บจะปิดรับสมัครเวลา 23.59 น. ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในโปรแกรม/รอบนั้นๆ
** ผู้สมัครที่สมัครโปรแกรม Executive MBA รอบแรก หากสมัครผ่านเว็บหลังจากระบบปิดรับสมัครรอบแรก รายชื่อจะถูกย้ายไปที่รอบสองโดยอัตโนมัติ


up กลับไปด้านบน