home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
ปฏิทินการรับสมัคร วิทยาลัยฯจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายนของทุกปี

ปฏิทินการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562

Executive MBA และ Young Executive MBA
รอบที่ 1 รอบที่ 2
รับสมัคร 1 ก.พ. - 22 เม.ย. 62* 23 เม.ย. - 10 มิ.ย. 62*
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25 เม.ย. 62 13 มิ.ย.
สอบสัมภาษณ์ 28 เม.ย. 62 16 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 29 เม.ย. 62 17 มิ.ย. 62
ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา (ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 29 เม.ย. - 13 พ.ค. 62 17 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62

* ระบบรับสมัครทางเว็บจะปิดรับสมัครเวลา 23.59 น. ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในโปรแกรม/รอบนั้นๆ
** หากสมัครผ่านเว็บหลังจากระบบปิดรับสมัครรอบแรก รายชื่อจะถูกย้ายไปที่รอบสองโดยอัตโนมัติ


up กลับไปด้านบน