home หน้าหลัก  |  contact ติดต่อเรา  |  staff เข้าระบบ  |  eng English
ปฏิทินการรับสมัคร วิทยาลัยฯจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายนของทุกปี

ปฏิทินการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรม Young Executive MBA Executive MBA
รอบที่ 1 รอบที่ 2
รับสมัคร 15 มี.ค. - 5 มิ.ย. 61* 15 มี.ค. - 1 พ.ค. 61** 2 พ.ค. - 19 มิ.ย. 61*
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 8 มิ.ย. 61 - -
สอบข้อเขียน 10 มิ.ย. 61 - -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13 มิ.ย. 61 3 พ.ค. 61 21 มิ.ย. 61
สอบสัมภาษณ์ 17 มิ.ย. 61 6 พ.ค. 61 24 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 18 มิ.ย. 61 7 พ.ค. 61 25 มิ.ย. 61
ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา (ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 18 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61 7 - 21 พ.ค. 61 25 มิ.ย. - 4 ก.ค. 61

* ระบบรับสมัครทางเว็บจะปิดรับสมัครเวลา 23.59 น. ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในโปรแกรม/รอบนั้นๆ
** ผู้สมัครที่สมัครโปรแกรม Executive MBA รอบแรก หากสมัครผ่านเว็บหลังจากระบบปิดรับสมัครรอบแรก รายชื่อจะถูกย้ายไปที่รอบสองโดยอัตโนมัติ


up กลับไปด้านบน