↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:


รายชื่อผู้ประสานงาน

ผู้ประสานงานการประชุม

  • คุณสาวิตรี จันนวน และ คุณนกริน วิชาโคตร
    โทร. 0-4300-9700 ต่อ 45514
    โทรสาร 0-4336-2020
    E-mail: mbakku.nicbmi@gmail.com