↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:


<< ย้อนกลับ
ขอเชิญประกวดภาพถ่ายในงาน NICBMI 2017
ลงประกาศเมื่อ: 2017-08-27 16:19:53 ผู้ลงข่าว: kenshin

กิจกรรม MBA KKU Ambassador

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม


 • เป็นนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • มี KKU-Net Account ที่สามารถใช้งานได้ (ต้องล็อกอินตอนอัพโหลดภาพ)

 • สามารถส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมได้คนละ 1 ภาพคุณสมบัติของภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด

 • เป็นภาพถ่ายในบริเวณงาน NICBMI2017 ที่วิทยาลัยฯได้จัดเตรียมไว้ให้

 • ชนิดของภาพเป็นไฟล์ JPEG ความละเอียดของภาพถ่ายไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านพิกเซล

 • สามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพได้โดยไม่เกินความเป็นจริง

 • ไม่อนุญาตให้ใส่ข้อความหรือภาพกราฟิกอื่นเพิ่มลงในภาพ

 • ในภาพถ่ายต้องมีนักศึกษาอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป แต่งกายด้วยชุดสุภาพการส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมและการโหวตภาพ

 • สามารถส่งภาพได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2560 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 กันยายน 2560

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งภาพได้โดยการอัพโหลดภาพด้วยตนเองทางหน้าเว็บไซต์ของกิจกรรม

 • ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับบัตรลงคะแนนเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และจะเปิดให้โหวตภาพในช่วงบ่ายของวันที่ 24 กันยายน 2560

 • ภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมทุกภาพ ถือเป็นสิทธิ์ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการเกณฑ์ในการตัดสิน

 • ตัดสินจากคะแนนโหวตของผู้เข้าร่วมงานประชุม โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถโหวตภาพที่ชอบที่สุดได้ 1 ภาพ

 • หากมีภาพที่ไม่เหมาะสม หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนด จะถูกตัดสิทธิ์จากกิจกรรม โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ประกาศรายชื่อและมอบรางวัลภาพที่ได้รับการโหวตมากที่สุด 3 อันดับแรกภายในงาน โดยภาพที่ชนะมีสิทธิ์ได้รับเลือกไปใช้ในการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการในปีถัดไป

attachpic