↑ กลับไปบนสุด
[ Close ] สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อีเมล:
รหัสผ่าน:

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบได้
[ Close ] สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:
  • home/


งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญประกวดภาพถ่ายในงาน NICBMI 2017
ลงประกาศเมื่อ: 2017-08-27 16:19 ผู้ลงข่าว: kenshin

กิจกรรม MBA KKU Ambassador คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี KKU-Net Account ที่สามารถใช้งานได้ (ต้องล็อกอินตอนอัพโหลดภาพ) สามารถส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมได้คนละ 1 ภาพ คุณสมบัติของภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายในบริเวณงาน NICBMI2017 ที่วิทยาลัยฯได้จัดเตรียมไว้ให้ ชนิดของภาพเป็นไฟล์ JPEG ความละเอียดของภาพถ่ายไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านพิกเซล สามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพได้โดยไม่เกินความเป็นจริง ไม่อนุญาตให้ใส่ข้อความหรือภาพกราฟิกอื่นเพิ่มลงในภาพ ในภาพถ่ายต้องมีนักศึกษาอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ...