วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

 
ตารางเรียน และข่าวสำหรับนักศึกษา
     
MBA KKU "We build Human capital and Network. Since 1994"
CGSM KKU © 2018. All Rights Reserved. Photo's author : Designed by jcomp / Freepik
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรม Executive MBA (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2561
คู่มือนักศึกษา MBA KKU ระเบียบต่างๆ ที่นักศึกษาควรทราบ