วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 


 
ประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559      สมัครสมาชิก WIFI,KKUNET@HOME (สำหรับนักศึกษา) : สำนักงานขอนแก่น :   : สำนักงานกรุงเทพมหานคร :
CGSM KKU © 2015. All Rights Reserved.
MBA KKU "We build Human capital and Network. Since 1994"
 
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ (ปี 2560)  ตารางเรียน และข่าวสำหรับนักศึกษา  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรม Executive MBA (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560