วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

ขอความร่วมมือ
ศิษย์เก่า MBA / นศ. MBA
ตอบแบบสอบถามเพื่อสนับสนุน
วิทยาลัยฯ ในการสร้างความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ
 
ประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559      สมัครสมาชิก WIFI,KKUNET@HOME (สำหรับนักศึกษา) : สำนักงานขอนแก่น :   : สำนักงานกรุงเทพมหานคร :
CGSM KKU © 2015. All Rights Reserved.
MBA KKU "We build Human capital and Network. Since 1994"
 
  ตารางเรียน และข่าวสำหรับนักศึกษา