:: รายละเอียดหลักสูตร และการสมัครเรียน ::

 
ตารางเรียน และข่าวสำหรับนักศึกษา
MBA KKU "We build Human capital and Network. Since 1994"
CGSM KKU © 2019. All Rights Reserved.
 

เราเป็น 1 ใน 30 อันดับสถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโทที่ดีที่สุดของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้